Naše město

30.09.2017 17:24
V pátek 29. 9. jsme ve třídě měli projekt Naše město. Ve skupinkách jsme skládali obrazce lounských památek. Dále nás čekal Bronzový poklad v lounském muzeu. Dozvěděli jsme se, před kolika lety byl vykopán a že je starý přibližně 4000 let. Víme, že bronzové hřivny sloužily jako platidlo. Modely ve vitrínkách nás seznámily s technikou odlévání hřiven, nástrojů a nářadí z bronzu. Prohlédli jsme si hliněné nádoby nalezené na území Loun a blízkých obcí. V kavárně Jeroným v lounské knihovně jsme si dali malou svačinku. V prostorách knihovny jsme se dozvěděli o stoletém výročí skautingu na Lounsku. Velmi poutavé a zajímavostí plné povídání o městě Louny pro nás měla připravené paní Tomášková z informačního centra. Hravě jsme vyplnili pracovní list o historii města. Měli jsme se fajn.

—————

Zpět