DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

PRO NEMOCNÉ -  

Matematika: Pamětně sčítáme a odčítáme čísla nad 10 000.

Český jazyk:  Skloňujeme podstatná jména rodu středního podle vzorů.

Přírodověda: Povídáme si o zimní přírodě.


 

Tento odkaz můžete využít pro tisk slovíček na angličtinu:


Obalte všechny učebnice, pracovní sešity, sešity. 

Aktovku připravujte se svým žáčkem. Překontrolujte vybavení penálu - ořezané tužky, pastelky - vše ve vhodné velikosti.

Každý den vyčistěte průsvitku. Nejlépe ji vyčistíte tekutým pískem (Cif...) a houbičkou.

Veškeré úkoly, notýsek s razítky, notýsek se známkami vždy podepište.


Domácí úkoly plňte jen v daném rozsahu. Žák s vypracovaným cvičením "napřed" nemůže pracovat ve škole. Školní sešity nepoužívejte k domácímu procvičování. Děkuji.