DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

PRO NEMOCNÉ -  

Matematika: ČTEME ČÍSLA VĚTŠÍ NEŽ MILION, PŘEVÁDÍME JEDNOTKY.

Český jazyk:  VE VĚTÁCH VYHLEDÁVÁME PODMĚT A PŘÍSUDEK, URČUJEME SKLADEBNÍ DVOJICE.

Přírodověda: ZOPAKUJTE SI POLNÍ PLODINY, ROSTLINY - STRANY V UČEBNICI 14, 15, 16, 23, 24, 25, 59, 60, 61, 65, PŘEČTĚTĚ SI SHRNUTÍ A ODPOVĚZTE NA OTÁZKY.


 

Tento odkaz můžete využít pro tisk slovíček na angličtinu:


Obalte všechny učebnice, pracovní sešity, sešity. 

Aktovku připravujte se svým žáčkem. Překontrolujte vybavení penálu - ořezané tužky, pastelky - vše ve vhodné velikosti.

Každý den vyčistěte průsvitku. Nejlépe ji vyčistíte tekutým pískem (Cif...) a houbičkou.

Veškeré úkoly, notýsek s razítky, notýsek se známkami vždy podepište.


Domácí úkoly plňte jen v daném rozsahu. Žák s vypracovaným cvičením "napřed" nemůže pracovat ve škole. Školní sešity nepoužívejte k domácímu procvičování. Děkuji.